تعمیر پنل تلویزیون در محل | ال ای دی و ال سی دی

تعمیر پنل تلویزیون

تعمیر پنل تلویزیون پنل تلویزیون که همان صفحه نمایش تلویزیون است یکی از مهمترین قطعات تلویزیون بوده که بیش از 80 درصد قیمت تلویزیون را شامل میشود. این قطعه مهم که میتواند خرابی های مختلفی داشته باشد انواع مختلفی دارد. LED, LCD, OLED و QLED از انواع پنل تلویزیون است که در ادامه با آنها […]